Home
Architekt

Adam Lisik

profesor zwyczajny dr hab. inż. architekt

Jest autorem ponad 200 zrealizowanych ważnych obiektów o zróżnicowanych programach użytkowych.

Eksponowana problematyka architektury sakralnej stanowi istotną część dorobku projektowego, dydaktycznego, naukowego, wydawniczego i wystawienniczego w kraju i za granicą. Promotor prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich (130), promotor prac doktorskich (14), recenzji doktorskich (40), recenzji habilitacyjnych (14), wniosków profesorskich (18). Posiada Status Architekta Twórcy, Status Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności architektonicznej, jest członkiem SARP, ŚlOIA oraz Komisji Naukowej PAN w Katowicach.

Profesor Adam Lisik jest laureatem licznych nagród i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych z tytułu osiągnięć naukowych i twórczych.

Portfolio
Osiągnięcia
 
 

Architektura sakralna to sztuka syntezy esencji życia i symboliki światła duchowego w zmaterializowanej formie. Sztuka, która wymaga umiejętnego balansu i pokory pomiędzy formą mającą budzić refleksję i zadumę a aspiracjami projektanta.

0
Ważnych Obiektów
0
Promotor Prac dyplomowych
0
Promotor Prac doktorskich
0
Recenzji doktorskich
0
Recenzji habilitacyjnych
0
Wniosków profesorskich
Publikacje

Symbolika w Architekturze Sakralnej

Poszukiwanie przestrzeni sakralnej, wyrażającej treści ideowe środkami architektonicznymi, stanowi niełatwe wyzwanie projektowe, bowiem określenie i wydobywanie symboliki sacrum środkami architektonicznymi winno uwzględniać również ciągłość historyczną i kulturową.

Przeglądaj