Nagrody i wystawy

Nagrody i wystawy

Historia przebytej drogi

Historia przebytej drogi twórczych poszukiwań to nieustające źródło wielu doświadczeń projektowych i realizacyjnych, które miały swoje odzwierciedlenie w licznych pracach naukowych, publikacjach, książkach. Autor otrzymał za nie liczne nagrody i wyróżnienia, oraz odznaczenia państwowe.

1980

Toronto (Kanada)

Ekspozycja projektu i realizacji kościoła ewangelicko-augsburskiego zlokalizowanego w Hołdunowie k. Tychów

1984

Katowice

Ekspozycja wybranych obiektów sakralnych autorskich projektów i realizacji na Wojewódzkim Przeglądzie Architektury (WPA – 84). Zarząd Oddziału SARP w Katowicach.

1984

Halle (Niemcy)

Ekspozycja projektu i realizacji kościoła ewangelicko-augsburskiego w Hołdunowie k. Tychów

1984

Warszawa

Prezentacja zrealizowanych projektów autorskich sześciu (6) obiektów sakralnych zlokalizowanych w Zagórniku k. Andrychowa, w Szczejkowicach k. Żor, w Czechowicach Ligocie, w Knurowie, w Hołdunowie k. Tych – Ogólnopolskie Sympozjum Zarządu Głównego SARP w Warszawie (publikacja Komunikat SARP Nr 5/1984)

1992

Brno (Czechosłowacja)

Prezentacja autorskich projektów sakralnych zrealizowanych w Polsce (4 obiekty) jako oferta budowy na terenie Czechosłowacji

1992

Warszawa

Ekspozycja projektu i realizacji kościoła w Szczejkowicach k. Żor – udział w konkursie architektonicznym im. J. Jodkiewicza na najlepszą realizację obiektu sakralnego (1992). Zakwalifikowany do finału.

1994

Praga (Ambasada Polska)

Ekspozycja projektów i realizacji sześciu obiektów sakralnych zlokalizowanych w Polsce jako oferta realizacji na terenie Czechosłowacji.

1995

Kraków

Ekspozycja zrealizowanych obiektów sakralnych zlokalizowanych w Szczejkowicach k. Żor, w Ławkach k. Mysłowic oraz w Hołdunowie k. Tych na IV Triennale Rzeźby Religijnej w Pałacu Sztuki w Krakowie.

1996

Katowice

Ekspozycja realizacji kościoła rzymskokatolickiego w Ławkach k. Mysłowic w konkursie „Architektura Roku Województwa Katowickiego '95”.

1995/96

Katowice

Wystawa autorskich zrealizowanych projektów sakralnych w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach z okazji 70-lecia Archidiecezji Katowickiej.

1996

Lwów

Wystawa zrealizowanych autorskich projektów obiektów sakralnych połączona z wykładem nt.: „Architektura sakralna”. Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej (zaproszenie).

2000

Warszawa

Wystawa pokonkursowa projektów Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Oranżerii Pałacu w Wilanowie (Warszawa). Organizator: Kuria Metropolitalna Warszawska oraz Zarząd Główny SARP w Warszawie. Kierownik tematu: A. Lisik. Współautorzy: J. Biedrońska, J. Figaszewski, P. Hetman, T. Linca, W. Mikoś-Rytel, M. Wysocki, K. Kozak. Konsultacja: prof. A. Romaniuk – plastyk, mgr inż. R. Szota – konstrukcja.

2002

Katowice

Udział w wystawie pokonkursowej projektów Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie, uczestników z okręgu Śląska. Organizator Kuria Metropolitalna w Katowicach.

2005

Gliwice

Udział w zbiorowej wystawie prac śląskich twórców w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Gliwicach (ekspozycja czterech obiektów sakralnych – w Szczejkowicach, Knurowie, Bielszowicach i w Gliwicach) podczas Konferencji pt.: „Odnowa krajobrazu miejskiego”.

2006

Gliwice

Autorska wystawa realizacji obiektów sakralnych w Galerii Wydziałów Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

2006

Gliwice

Wystawa autorska obiektów sakralnych w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach w trakcie sympozjum pt. "Świątynia jest Święta";

2007

Kielce

Udział w międzynarodowej wystawie w Kielcach (Sacro-Expo) zorganizowanej przez SARP Oddział Kielce (ekspozycja 20 obiektów sakralnych - 30 plansz).

2007

Nysa

Autorska wystawa pt. "Sacrum w architekturze" - towarzysząca międzynarodowej konferencji pt.: "Znaki tradycji w architekturze" (The signs of traditions in architecture"), zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie.

2015

Gliwice

Udział w zbiorowej wystawie (A. Lisik, R. Loegler, P. Stachurski) pt. "Architektura sakralna" w Galerii Perspektywa z okazji jej 10-lecia. Adam Lisik zaprezentował autorski dorobek projektowy i realizacyjny w zakresie architektury sakralnej. Wystawie towarzyszyła ekspozycja prac studenckich kierunku GWSP w Gliwicach, ilustrująca dorobek dydaktyczny w zakresie problematyki architektury sakralnej.

2016

Katowice

Udział w zbiorowej wystawie w Galerii Sztuki Współczesnej "Fra Angelico" Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, zatytułowanej "Architektura Sakralna - Mistrzowie i Uczniowie".

2018

Warszawa

Wystawa zbiorowa ( A. Lisik, R. Loegler) pt. „Proekologiczne uwarunkowania w architekturze” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w Galerii Wydziału.

1971

Gliwice

NAGRODĘ REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ za pracę naukowo – badawczą / doktorat/

1973

Gliwice

Z upoważnienia MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI, REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ przyznaje NAGRODĘ za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i wychowawczej

1977

Gliwice

NAGRODA SPECJALNA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ za wzorowe kierownictwo naukowe i opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad Studenckim Obozem Naukowo-Badawczym, w ramach Ogólnopolskiej Akcji „ CHEŁM – 80

1977

Gliwice

Z upoważnienia MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI NAGRODA stopnia II za wyróżniającą się działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną.

1978

Warszawa

NAGRODA MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI - indywidualna stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.

1987

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, indywidualna stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych

1990

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, indywidualna stopnia II z tytułu osiągnięć dydaktycznych.

1991

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, zespołowa stopnia II z tytułu osiągnięć naukowych.

1993

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, indywidualna stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

1994

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

1995

Katowice

WYRÓŻNIENIE - WOJEWODA KATOWICKI, GŁÓWNY ARCHITEKT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO, STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH ODDZIAŁ KATOWICE, przyznaje w konkursie „ Architektura Roku 1995”- w kategorii Obiekt Roku, za Kościół P/W Ciała i Krwi Pańskiej w Ławkach, arch. Adamowi Lisikowi

1996

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, indywidualna stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

1999

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, zespołowa stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

1998

Katowice

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH przyznaje NAGRODĘ za ukierunkowanie naukowe pracy pt.,,Ekologiczna Stacja Paliw" w VIII Konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekologii w 1997 r.

2002

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, indywidualna stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej

2002

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, zespołowa stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

2009

Gliwice

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, zespołowa stopnia III za osiągnięcia naukowe

2009

mies van der rohe

POLSKIE NOMINACJE DO ARCHITEKTONICZNEJ NAGRODY MIES VAN DER ROHE. W 2009 roku o w/w nagrodę ubiegało się 34o projektów. Przez Architektoniczną Radę Europy zakwalifikowano 8 /osiem/projektów z Polski. Wśród nich DOM EKOLOGICZNY KOŁO PSZCZYNY

Autor: dr arch. Piotr Kuczia, współpraca: prof. Adam Lisik, Zdzisław Wierzchowski

/Źródło: Fundacja Miesa van der Rohe; http: / www.miesarch.com/

2009

Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY przyznaje wyróżnienie za publikację pt. PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW MOTORYZACYJNYCH. Praca zespołowa w składzie: prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Lisik, dr inż. arch. Joanna Biedrońska, dr inż. arch. Jarosław Figaszewski, dr inż. arch. Krzysztof Kozak, dr inż. arch. Wiesława Mikoś-Rytel.

2009

Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY przyznaje nagrodę za pracę doktorską pt. TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE SAKRALNEJ REGIONU PODHALA

Autorka pracy : dr inż. arch. Kinga Palus

Promotor pracy: Prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Lisik

2009

Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY przyznaje nagrodę za pracę doktorską pt. TENDENCJE ROZWOJOWE ARCHITEKTURY SOLARNEJ NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI W NIEMCZECH

Autor pracy : dr inż. arch. Piotr Kuczia

Promotor pracy: Prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Lisik

2006

Gliwice

BISKUP GLIWICKI JAN WIECZOREK, doceniając wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz w twórczości w dziedzinie ARCHITEKTURY SAKRALNEJ, składa podziękowanie za oddaną działalność na rzecz naszego Kościoła lokalnego.

2009

Katowice

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI DAMIAN ZIMOŃ dziękuje prof. zw. dr hab. arch. Adam Lisik za wieloletnią pracę w Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach.

2009

Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk składa list gratulacyjny prof. zw. dr hab. inż. arch. Adamowi Lisik promotorowi prac doktorskich autorstwa Kingi Palus i Piotra Kuczi, laureatów nagrody MINISTRA INFRASTRUKTURY w 2008 roku.

1980

Kraków

Referat ilustrowany przeźroczami pt.: „Strefa prezbiterialna”, wygłoszony w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

1982

Katowice

Wykład pt.: "Współczesna architektura sakralna", ilustrowany przeźroczami, wygłoszony w Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach podczas inauguracji roku akademickiego 1982/83.

1984

Katowice

Referat pt.: „Współczesna architektura sakralna w rejonie górnośląskim”, ilustrowany przeźroczami, wygłoszony podczas seminarium zorganizowanego przez Oddział PAN w Katowicach.

1988

Katowice

Referat pt.: „Problemy budownictwa sakralnego w rejonie górnośląskim”, wygłoszony na spotkaniu księży – budowniczych diecezji katowickiej pod przewodnictwem ks. arcybiskupa katowickiego dra Damiana Zimonia podczas seminarium poświęconego problemom budownictwa sakralnego.

1988

Bytom

Wykład pt.: „Najnowsze tendencje w architekturze sakralnej”, wygłoszony podczas seminarium zorganizowanego przez Głównego Architekta Województwa Katowickiego dla architektów miejskich. Katowice - Bytom

1988

Kraków

Opinia do wniosku awansowego ks. adiunkta Mariana Zielnioka na stanowisko docenta w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

1991

1991

Referat pt.: „Przestrzeń sakralna dla ołtarza – współczesna organizacja przestrzeni sakralnej w służbie idei skupienia wspólnoty chrześcijańskiej wokół Chrystusa – ołtarza”, wygłoszony podczas sympozjum naukowego nt. „Ołtarz w przestrzeni sakralnej”, zorganizowanego przez Instytut Liturgiczny – Sekcja Sztuki Liturgicznej przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (maszynopis).

1993

Panewniki

Referat pt.: „Niekonwencjonalne źródła energii a bryła architektoniczna kościoła”, ilustrowany przeźroczami, wygłoszony na dorocznym posiedzeniu Komisji Episkopatu ds. Budowy Kościołów. Współpraca z prof. zw. J. T. Gawłowskim. Katowice - Panewniki

1994

Gliwice

„Otwarte struktury architektoniczne na przykładzie wybranych realizacji autorskich projektów obiektów sakralnych.” Opracowanie wykonano w ramach pracy BW – 61/RAr – 3/94

1996

Lwów

Wykład pt.: „Architektura sakralna” wygłoszony na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej (zaproszenie).

1998

Kraków

„Architektura sakralna w krajobrazie polskiej wsi” – sympozjum ogólnopolskie (aktywne uczestnictwo, głos w dyskusji), Akademia Umiejętności w Krakowie.

2006

Gliwice

„Symbolika w architekturze sakralnej” – referat wygłoszony podczas ekspozycji autorskich projektów i ich realizacji w Galerii Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

2006

Gliwice

„Autorska prezentacja obiektów sakralnych”, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiego sympozjum, poświęconego architekturze i sztuce sakralnej pt. „Świątynia jest święta” w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach.

List gratulacyjny

MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk

Składam serdeczne gratulacje

Panu prof. zw. dr hab. inż. arch. Adamowi Lisik

Promotorowi prac doktorskich: dr inż. arch. Kingi Palus pt. „Tradycja i nowoczesność w architekturze sakralnej regionu Podhala” oraz dr inż. arch. Piotra Kuczia pt. „Tendencje rozwojowe architektury solarnej na przykładzie realizacji w Niemczech”, które otrzymały nagrodę Ministra Infrastruktury w 2008 roku.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności akademickiej, jak również serdeczne życzenia osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz kolejnych lat zawodowych sukcesów.

List gratulacyjny

MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk

składa list gratulacyjny prof. zw. dr hab. inż. arch. Adamowi Lisik, promotorowi prac doktorskich autorstwa Kingi Palus i Piotra Kuczi, laureatów nagrody MINISTRA INFRASTRUKTURY w 2008 roku.

Wyróżnienie

MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk

przyznaje wyróżnienie za publikację pt. PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW MOTORYZACYJNYCH. Praca zespołowa w składzie: prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Lisik, dr inż. arch. Joanna Biedrońska, dr inż. arch. Jarosław Figaszewski, dr inż. arch. Krzysztof Kozak, dr inż. arch. Wiesława Mikoś-Rytel.

Podziękowania

BISKUP ORDYNARIUSZ GLIWICKI KS. JAN WIECZOREK

składa podziękowania za opracowanie projektu Polowego Ołtarza Papieskiego w Gliwicach w 1999 r. Doceniając wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz w twórczości w dziedzinie ARCHITEKTURY SAKRALNEJ, dziękuje również za oddaną działalność na rzecz Kościoła lokalnego.

Podziękowania

REKTOR PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE PROF. RYSZARD KNOSALA

składa podziękowania (dyplom) za autorską wystawę pt.: "Sacrum w architekturze".

Podziękowania

ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI DAMIAN ZIMOŃ

dziękuje prof. dr hab. Adamowi Lisik za wieloletnią pracę w Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach

Wyróżnienie

„Architektura Roku 1995”

Wyróżnienie w konkursie „Architektura Roku 1995” w kategorii Obiekt Roku za realizację kościoła rzymskokatolickiego w Ławkach k. Mysłowic. Wojewoda Katowicki, Główny Architekt Województwa Katowickiego, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice. Katowice 1995.

Podziękowania

PODZIĘKOWANIA Dr inż. arch. Dorota Winnicka - Jasłowska, Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury, Wydział Architektury, Politechnika Śląska

Szanowny Panie Profesorze,

pragnę podziękować za zaproszenie na wystawę. Będę kolejny raz zachwycona, mogąc zobaczyć dzieła Pana Profesora, dodatkowo w interesującej oprawie wnętrz Gliwickiej Szkoły Przedsiębiorczości. Mimo, że realizacje te są dobrze znane w środowisku architektów i naukowców, ich doskonałość i ponadczasowość jest warta prezentowania i przypominania. Dorobek Pana Profesora - tak znakomity, wpisał się na stałe w wizerunek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej i jest z nim nierozerwalnie kojarzony. Jestem dumna, że mogłam być Pana studentką - Panie Profesorze...

Łączę wyrazy głębokiego szacunku.

Wyróżnienie

WYRÓŻNIENIE DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Za całokształt Architektonicznej Pracy Twórczej oraz znaczący wkład w Polską Architekturę Sakralną.

LIST GRATULACYJNY

DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH DR HAB. INŻ. ARCH. KLAUDIUSZ FROSS

Szanowny Panie Profesorze,

pragnę jeszcze raz Pogratulować Wystawy Dorobku Projektowego. Dorobek Pana Profesora jest niezwykle imponujący oraz, co najważniejsze, ciągle uzupełniany o nowe interesujące realizacje, czego najbardziej Gratuluję.

List gratulacyjny

NACZELNY REDAKTOR MIESIĘCZNIKA ARCHITEKTURA & BIZNES Romuald Loegler

Szanowny Panie Profesorze.

Wrażenia, jakie wywołuje Architektura kościołów w mieście rejestrowane są w świadomości najczęściej dzięki ich specyficznej formie, użytymi do ich budowy materiałów ... i emocjami wywołanymi specyficznym, niepowtarzalnym obrazem i klimatem wnętrz.

Architektura Kościołów staje się zarówno symbolem SACRUM, jak i świadectwem poziomu Kultury społeczeństw, dla których są wznoszone.

Jako składnik, część dorobku kulturalnego współczesnego pokolenia, kościoły i przestrzenie wokół nich stają się miejscami identyfikacji nowych urbanizacji. Odgrywają rolę ośrodków komunikacji społecznej, są miejscem różnorakiej edukacji.

Pański dorobek w dziedzinie architektury sakralnej, pokazany na wystawie, bez wątpienia dopisuje następny rozdział w bogatym dorobku pozostawionym polskiej kulturze architektonicznej przez minione pokolenia. Gratuluję!

Podziękowania

Dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba, dr Tomasz Drewniak, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

Szanowny Panie Profesorze.

Mamy zaszczyt przekazać Panu egzemplarz książki "Piękno w architekturze: tradycja i współczesność - koncepcje/realizacje" oraz "Beauty in architecture: tradition and contemporary trends - concepts/implementations". Serdecznie dziękujemy Panu za opracowanie wnikliwej recenzji i krytyczne uwagi, które przyczyniły się do udoskonalenia poziomu merytorycznego monografii.