Publikacje

Publikacje

01

Symbolika w Architekturze Sakralnej

Architektura sakralna to sztuka syntezy esencji życia i symboliki świata duchowego w zmaterializowanej formie. Sztuka, która wymaga umiejętnego balansu i pokory pomiędzy formą mająca budzić refleksję i zadumę a aspiracjami projektanta.

Czytaj więcej
02

Architektura Sakralna

Monografia autorstwa prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika zatytułowana „Architektura sakralna”- projekty i realizacje, to plon jego wieloletnich osiągnięć zawodowo-twórczych, naukowych i dydaktycznych.

Gdzie znaleźć

Czytaj więcej
03

Odnawialne Źródła Energii w Architekturze

Książka stanowi zbiór podstawowych informacji z zakresu architektury energooszczędnej, przydatny zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w pracy zawodowej. Układ opracowania oparto na podstawowym schemacie cyklu obiegu energii, związanym z procesami jej pozyskiwania, magazynowania i eksploatacji oraz ochrony przed stratami energetycznymi w budynkach. Stąd koncepcja całościowego przedstawienia problematyki wpływu odnawialnych źródeł energii na kształtowanie obiektów architektonicznych.

Gdzie znaleźć

Czytaj więcej
04

Świątynia jest święta

Sympozjum poświęcone architekturze i sztuce sakralnej.

Prawidłowo rozwiązana struktura architektoniczna obiektu nie tylko powinna prezentować wartość dzieła architektonicznego, lecz również powinna wywoływać w prezentowaniu dzieła cechy emocjonalne.

Czytaj więcej
05

Projektowanie obiektów Motoryzacyjnych

promotor pracy doktorskiej

Gdzie znaleźć

Czytaj więcej
06

Aspekty architektoniczne wybranych przykładów budowli mostowych

promotor pracy doktorskiej

Czytaj więcej
07

Symbolika w Architekturze Sakralnej

Gdzie znaleźć

Czytaj więcej
08

PIĘKNO W ARCHITEKTURZE. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ. KONCEPCJE

Recenzent książki

09

piękno w architekturze. tradycja i współczesność. realizacje

Recenzent książki