Publikacje

Architektura Sakralna

Monografia autorstwa prof. dr hab. inż. arch. Adama Lisika, zatytułowana „Architektura sakralna”- projekty i realizacje to plon jego wieloletnich osiągnięć zawodowo-twórczych, naukowych i dydaktycznych.

Założenia teoretyczne zasygnalizowane w monografii stanowią efekt analizy problematyki architektury, którą autor zaprezentował w pracy habilitacyjnej pt. „Strukturalizm otwarty” (1991).

Projekty autorskie i ich realizacje zawarte w monografii, eksponowane w kraju i za granicą, stanowiły także inspiracje dla prac naukowo-badawczych oraz wydawnictw w kraju i za granicą.

Potwierdzenie osiągnięć naukowych i dydaktycznych związanych z tematyką monografii stanowią uzyskane nagrody i wyróżnienia:

- Ministra N.Sz.W. i T. (1978), za działalność dydaktyczno-wychowawczą 
- z rąk Ministra Infrastruktury dwie nagrody (2008) i list gratulacyjny za promocje prac doktoranckich, oraz wyróżnienie zespołowe (2008) za monografię przeznaczoną dla studentów, a także liczne dyplomy władz kościelnych i wyróżnień jednostek administracyjnych.

Monografia stanowi dzieło gruntownych przemyśleń założeń ideowych, rozwiązań funkcjonalnych i detalu, oraz trafnych fotograficznych ujęć realizacji. Jest ona swojego rodzaju vademecum pobudzającym do wysiłku intelektualnego. 

Gdzie znaleźć