Publikacje

Odnawialne Źródła Energii w Architekturze

Książka stanowi zbiór podstawowych informacji z zakresu architektury energooszczędnej przydatny zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w pracy zawodowej. Układ opracowania oparto na podstawowym schemacie cyklu obiegu energii związanym z procesami jej pozyskiwania, magazynowania i eksploatacji oraz ochrony przed stratami energetycznymi w budynkach. Stąd koncepcja całościowego przedstawienia problematyki wpływu odnawialnych źródeł energii na kształtowanie obiektów architektonicznych.

Gdzie znaleźć