Portfolio

Czyżowice k. Wodzisławia Śląskiego

Detale

Czyżowice k. Wodzisławia Śląskiego

kościół rzymskokatolicki Chrystusa Króla

Projekt 1997 - 1998
Realizacja 1998 – 2002
Kubatura kościoła 9 600 m3
Powierzchnia użytkowa 680 m2

Założeniem projektu było stworzenie koncepcji architektonicznej uwzględniającej istniejący już obiekt kościelny. Ograniczenia przestrzeni miejsca lokalizacji uniemożliwiały usytuowanie nowo projektowanego obiektu na terenie wolnym od zabudowy, stąd powstał pomysł budowy "poza i ponad" gabarytami istniejącej struktury kościoła.