Portfolio

Hołdunów k. Tychów

Detale

Hołdunów k. Tychów

kościół ewangelicko-augsburski świętej Trójcy

Projekt 1981
Realizacja 1982 – 1984
Kubatura obiektu 5 000 m3
Powierzchnia użytkowa 600 m2

Obiekt położony jest między ulicą (życie) a cmentarzem (śmierć). Usytuowanie kościoła w centrum drogi między życiem codziennym a odpoczynkiem wiecznym, a także dającą się odczytać w bryle obiektu wyraźna dyspozycja kierunku pionowego, jako symbolicznej ścieżki drogi do Ojca - sugeruje, że kościół staje się miejscem, a ostatecznie bramą oddzielającą ducha od tego, co materialne.