Portfolio

Detale

Knurów

Kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Częstochowskiej

Projekt 1979-1981
Realizacja 1980 – 1986
Kubatura kompleksu 25 000 m3
Kubatura kościoła 17 000 m3
Powierzchnia użytkowa 3 500 m2

Kościół wyraża się przez wspólnotę. Charakter wspólnotowy kościoła daje się odczuć w zarysie rzutu świątyni. Struktura przestrzenna, uwidoczniona w sylwecie kościoła, sugeruje dwoistość ludzkiego życia, rozgrywającego się pomiędzy dobrem i złem - których przeciwieństwa godzi moc spinającego ramionami krzyża. Wprowadzeni do wnętrza kościoła, przystępując do uczestnictwa w liturgii, spostrzegamy, że znajdujemy się we wnętrzu kręgu - znaku jedności, wspólnej modlitwy, refleksji i zadumania, skupienia wokół świata pokoju i miłości.