Portfolio

Ławki k. Mysłowic

Detale

Ławki k. Mysłowic

kościół rzymskokatolicki Ciała i Krwi Pańskiej

Projekt 1987
Realizacja 1988 – 1994
Kubatura kościoła 21 300 m3
Powierzchnia użytkowa 700 m2

Architektura kościoła realizuje tendencje struktury spójnej, w której przestrzeń wewnętrzna tworzy ścisłe związki z przestrzenią krajobrazu. Przyjęty system konstrukcyjny zapewnia swobodę w aranżowaniu bez podporowej przestrzeni wnętrza.