Portfolio

Detale

Mosty

wersja kolorowa

Mosty  to  wyjątkowe   budowle architektoniczne, są wyznacznikiem  osiągnięć rozwoju cywilizacyjnego,  a także   społecznego, są  świadectwem postępu technicznego. Stanowią ważny element krajobrazu i jego walorów estetycznych, których pierwowzory pojawiły się na świecie przypadkiem, najpierw w postaci powalonego drzewa, czy też wreszcie w formie kładki położonej nad strumykiem. Ich historia sięga początków ludzkości. Zaprezentowane na rysunkach autorskich charakterystyczne przykłady obiektów mostowych, zrealizowanych na przestrzeni wieków, stanowią ilustrują piękna, zawartego w budowlach mostowych.