Portfolio

Mysłowice - Osiedle Wielka Skotnica

Detale

Mysłowice - Osiedle Wielka Skotnica

kościół rzymskokatolicki Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Projekt 1988 - 1993
Realizacja 1988 – 2005
Kubatura kościoła 18 000 m3
Powierzchnia użytkowa 1 000 m2

Kompleks sakralny obejmuje kościół, część dydaktyczną oraz mieszkalną. Na budowę struktury funkcjonalno-przestrzennej decydujący wpływ miały prognozy demograficzne istniejącego osiedla mieszkaniowego oraz ograniczenia przestrzeni sytuacyjnej. Założenia programowe w rozwiązaniu architektonicznym osiągnięto dzięki mobilności przestrzeni funkcjonalnej, zezwalającej na oszczędne dysponowanie kubaturą.