Portfolio

Ołtarz Papieski 1999

Detale

Ołtarz Papieski 1999

Zasadą w kształtowaniu przestrzennej koncepcji Ołtarza Papieskiego było dążenie do podkreślenia cech sakralności formy architektonicznej przy użyciu współczesnych środków wyrazu. Podest dla tronu papieskiego ostał wyniesiony na wysokość 9,18 m w stosunku do płyty lotniska. Trójstopniowy układ podestowy pozwalał na usytuowanie ołtarza mszalnego poniżej tronu papieskiego na wysokości 6,12 m. Eliptyczny rzut kompleksu ołtarzowego nawiązywał do amfiteatralnego założenia przestrzeni sektorów przeznaczonej dla pielgrzymów.Miejsce lokalizacji oraz zamiar podkreślenia charakteru naukowo-technicznego miasta Gliwic zadecydowały o wyborze systemu konstrukcyjno - materiałowego Ołtarza Papieskiego, czego wyrazem były struktury kratowe tworzące łuki oraz krzyż.