Portfolio

Piekary Śląskie - Osiedle Józefka

Detale

Piekary Śląskie - Osiedle Józefka

Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Józefa

Projekt 1971
Realizacja 1971 – 1974
Kubatura kościoła 10 000 m2
Powierzchnia użytkowa 1 050 m2

Atrium jest reminiscencją zielonych ogrodów w domu, którą przygotował nam sam Bóg.

Strukturę architektoniczną obiektu cechuje zwartość układu przestrzennego i silna transformacja kompozycyjna elewacji w strefie wejściowej. Treści funkcjonalne obejmują wewnętrzne atrium, a części parteru - zespół pomieszczeń ogólnodostępnych. Na piętrze usytuowano zespół pomieszczeń mieszkalnych dla księży i pokój integracyjny.

Kontekst ograniczeń lokalizacyjnych i programowych uniemożliwił stworzenie obiektu stanowiącego dominantę w otaczającej przestrzeni osiedla. Zaistniała potrzeba specjalnego oznaczenia obiektu kościoła znakiem, który podkreśla jego treść i przeznaczenie. Przed wejściem głównym powstał akcent wysokościowy symbolizujący złożone dłonie.

Jego forma ma również przypominać tak bardzo charakterystyczne na Ziemi Śląskiej kopalniane szyby oraz przywoływać, będące wyrazem głębokiego szacunku człowieka dla Stwórcy, górnicze przywitanie „Szczęść Boże". Tylko z Tobą, Panie, pomyślność i bezpieczeństwo naszej ciężkiej i trudnej pracy.

Zwarty układ kościoła ma czytelny rzut przyziemia. Aranżacje wnętrza eksponuje strefę prezbiterium. Obniżenie poziomu posadowienia centralnej części kościoła wyodrębnia nawę boczną.

Forma architektoniczna akcentu wysokościowego jest rezultatem przekształcenia przypór neogotyckiej kapliczki przylegającej do ciągu pieszego.

Forma obiektu wykazuje zwartość geometryczną układu podłużnego rzutu. Przyjęta kompozycja osiowa łączy obszary przestrzenne i ułatwia hierarchizację wnętrza. Podział i otwarcie architektonicznej przestrzeni zamkniętej następuje w sferze śródpowłokowej i przybiera postać pionowej szczeliny dynamizującej aspekt przestrzenności wnętrza.

Dyslokacja obszarów przestrzennych w sferze architektonicznej stanowi imperatyw wybranej konwencji projektowej.