Portfolio

Detale

Zawiercie

kościół rzymskokatolicki św. Stanisława Kostki

Projekt 1987
Realizacja 1988 – 1993
Kubatura kościoła 12 000 m3
Powierzchnia użytkowa 800 m2

Forma kościoła symbolizuje jedność Boga w Trójcy Świętej. Olbrzymia masa ściany frontowej scala elementy po trzykroć występujące na jej tle, a mianowicie: trzech wysokich okien wprowadzających światło do wnętrza kościoła, trzech krzyży wieńczących fasadę oraz trzech dzwonów zawieszonych we wnękach. Do wnętrza kościoła prowadzą trzy wejścia: jedno główne i dwa boczne. Lokalizacja i sposób rozwiązania tych ostatnich nie deprecjonuje ich wartości, przeciwnie - bez ich obecności wejście główne zapewne utraciłoby swoją moc wyrazu.