Portfolio

Cieszyn - Marklowice

Detale

Cieszyn - Marklowice

kościół rzymskokatolicki św. Jana Sarkandra

Projekt 1995
Realizacja 1996 – w trakcje realizacji
Kubatura kościoła 5 800 m3
Powierzchnia całkowita 740 m2

Zasadą kształtowania koncepcji architektonicznej stało się dążenie do stworzenia formy kontrastowej w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i nawiązanie do cech środowiskowych terenu lokalizacji. Przyjęty romboidalny rzut nawy głównej spełnia zasadnicze wymogi funkcjonalne zarówno w skali urbanistycznej, jak i użytkowej wnętrza. Prezbiterium ukształtowane zostało na połowicznym rzucie sześcioboku. Nad strefą wejściową zaprojektowano chór. Sakralny charakter kościoła podkreśla ukształtowanie bryłowe.

W trakcie realizacji ze względów ekonomicznych i ograniczonych możliwości technicznych pierwotne założenia projektowe zmodyfikowano. Symboliczne trzy wieże zastąpiono akcentem wysokościowym i rozbudowanym nad strefą wejściową zadaszeniem.