Portfolio

Małe domy mieszkalne

Detale

Małe domy mieszkalne

w Szczyrku

Stymulacja możliwości techniczno-konstrukcyjnych w relacji  ze współczesnymi    uwarunkowaniami pierwiastków regionalnych bazujących na podejściu myślowym o  teorii piękna w architekturze,   stały się inspiracją projektową małych domów mieszkalnych. Prezentowane poszukiwania struktur architektonicznych znalazły zastosowanie w pracach projektowych zabudowy jednorodzinnej w Gliwicach  realizowanej w systemie technologicznym PRAS-GIPS oraz w realizacjach domów mieszkalnych w Szczyrku i w Katowicach.