Portfolio

Bąków k. Strumienia

Detale

Bąków k. Strumienia

kościół rzymskokatolicki Miłosierdzia Bożego

Projekt 1991 - 1993
Realizacja 1992 – 2000
Kubatura kościoła 6 500 m3
Powierzchnia całkowita 815 m2

Symbolika zawarta w ukształtowaniu elewacji frontowej kościoła wskazuje na siłę i moc płynącą z krzyża.

Silnie rozbudowana tektonika form architektonicznych w szczytowej partii elewacji frontowej kościoła wywodzi swoje skojarzenie ideowe w dążeniu do odczytania sacrum.

Obiekt kościoła swoim przestrzennym uformowaniem, skalą i formą nawiązuje do istniejącej prostokreślnej zabudowy mieszkaniowej. Celem w kształtowaniu koncepcji architektonicznej był zamysł stworzenia formy monumentalnej o cechach sakralnych i jednoczesne zapewnienie prawidłowej funkcji dla programu użytkowego. Ukształtowanie rzutu uwzględnia zasadnicze ciągi ruchu pieszego i główne kierunki dróg komunikacyjnych. Projektowany kościół, a szczególnie dzwonnica stanowią dominantę w przestrzeni krajobrazu. Całokształt układu funkcjonalnego kościoła grupuje się wokół dwóch struktur przestrzennych, tj. przestrzeni sakralnej kościoła oraz treści objętych programem użytkowym.