Portfolio

Boguszowice k. Rybnika

Detale

Boguszowice k. Rybnika

Dom parafialny przy kościele rzymskokatolickim Najświętszego Serca Pana Jezusa

Projekt 1998

Realizacja 1998 - 2004

Kubatura obiektu 3 600 m3

Powierzchnia całkowita 1 200 m2

Sąsiedztwo neobarokowego kościoła sprawiło, że w kształtowaniu koncepcji architektonicznej należało uwzględnić wskazania konserwatorskie. Uwarunkowanie topograficzne terenu, kształt geometryczny działki oraz istniejące powiązania miały wpływ na przyjęcie układu funkcjonalnego. Program funkcjonalno - użytkowy znalazł odbicie w uformowaniu struktury przestrzennej. Zespół pomieszczeń ogólnodostępnych o charakterze społecznym i administracyjnym usytuowano w strefie bezpośredniego powiązania z kościołem. Pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze zlokalizowano na trzech poziomach użytkowych. W efekcie obiekt mediuje pomiędzy ideą zawartą w swojej strukturze i miejscem, które wcześniej naznaczyła architektura istniejącego kościoła.